astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONVianoèné pozorovanie


Dátum24.12.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMichal lachký
TechnikaNewton 256/1170+32+25+20+10mm okuláre
Trvanie0:35
PodmienkyII-III
Družice3
Meteory0

MessierM65, M66, M44, M67, M104, M94, M51, M63
NGCNGC 4490, NGC 4485, NGC 5005, NGC 5033
OstatnéMeiac, Saturn


Vstal som pred piatou hodinou... a reku že sa idem pozrie na balkón ako je vonku... V oèakávani že bude zamraèene ma milo prekvapila jasná obloha tak som neváhal a vytiahol ïalekoh¾ad aspoò na balkón neh sa schladí. Ja som sa zatial nachystal. Ako prvý objekt èo som pozrel bol Saturn. Musim poveda i keï jeho prstence už su takmer zatvorené bol nádherny. Prstence boli vidie ako pás pretinajúci kotúè Saturna. Okrem toho som videl tieò prstencov na planéte, mesiace Titán, Tethys, Dione a Iapetus. Pak som zamierl ïalekoh¾ad na DS objekty. Zoznam je uvedený nad týmto èlánkom. Popri pozorovani DSO som zazrel èas mesaèného kotúèa ktory sa už vynáral z poza vzdialeného pohoria Vtáènik. Tak som namieril ïalekoh¾ad na Mesiac a pozeral ten krásny východ. Tento východ som aj naèrtol do záznamnika. kresbu si môžete všimnú dole. Pár fotiek z pozorovania image Fotené: Olympusom C 5060 Expozícia: 1/40 sekundy Citlivos: ISO 200 Clona: f/2,8 image Fotené: Olympusom C 5060 Expozícia: 1/2,5 sekundy Citlivos: ISO 200 Clona: f/2,8 image Fotené: Olympusom C 5060 Expozícia: 4 sekundy Citlivos: ISO 200 Clona: f/2,8 image Fotené: Olympusom C 5060 Expozícia: 2 sekund Citlivos: ISO 200 Clona: f/2,8


Kresby z pozorovania

kresbakresba

rokastro