astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONKvadrantidy 2008 a zákryt hviezd Mesiacom


Dátum03.01.2009
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170+32+25mm
Trvanie0:15 - kvadrantidy a 0:20 zákryt
PodmienkyII-III
Družice2
Meteory13

MessierM42, M43 ,M45, M35, M36, M37 ,M38
NGCNGC 2158
Ostatné


Dnes malo nasta maximum meteorického roja Kvadrantidy približné o 13:00, tak som sa rozhodol že budem pozorova stúpajúcu frekvenciu tohto roja 3.1 nadránom. Len žia¾ zaspal som a tak keï som sa koneène prebral tak už bol astronomický súmrak tak som aspoò na tu chví¾u vyšiel na strechu odpozorova pár meteorov. V priebehu 15 minút som ich napozoroval 13. boli docela jasné a rýchle. Niektoré boli pozorovate¾né iba takmer ako bodové záblesky. Veèer som sa rozhodol pozorova zákryty nejakých hviezd Mesiacom. Keï som sa pozrel do Starrynightu tak som si všimol 3 - 8mag. hviezdy ktoré Mesiac zakryje. Všetky zákryty sa mi podarilo odpozorova. Èasy typ a jasnosti hviezdy sú na kresbe. Po zákrytoch som na chví¾ku fotil Mesiac.


Kresby z pozorovania

kresbakresba

rokastro