astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONVenuša, Mesiac, C/2007 N3 (Lulin)


Dátum28.02.2009
MiestoDiviacka Nová Ves (balkón)
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170+32+25+20mm
Trvanie0:25
PodmienkyIII
Družice0
Meteory0

MessierM42, M43, M45
NGC
OstatnéKométa C/2007 N3 (Lulin)


Ako som už spomenul v èlánku "VENUŠA" že veèer sa pokúsim is pofoti konjukciu Mesiaca s Venušou aj keï o deò neskôr. Napokon sa asi tak na hodinu aj pol vyjasnilo a tak som vytiahol aj ïalekoh¾ad na balkón a pozoroval Venušu, Mesiac, a keï sa poriadne zotmelo tak aj kométu Lulin. Venušu som pozoroval už na obed. Je vidie ako úzky kosáèik. Kométa Lulin sa momentálne nachádzala popri hviezde Regulus. Jasnos hrubo odhadujem na cca 6,5 mag a kondenzáciu na DC 6-7. Kométu som pozoroval už žia¾ v tú dobu keï sa nad naše územie dohnala oblaènos z Èiech takže ta jasnos sa môže dos líši.
image
Mesiac a Venušat
image
Detail Mesiaca cez newtona
Èlánok a ostatné fotky - klik sem!!
rokastro