astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONJupiter a DS objekty


Dátum27.07.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170 + 32 a 10 mm okulár
Trvanie65 min
PodmienkyII
Družice10
Meteory7

MessierM8, M13, M92, M21, M22, M25, M28, M17, M16, M18, M11, M27, M71, M56, M57, M31, M32, M110
NGCNGC 6207, Riasy
Ostatné


Koneène po mesiaci sa mi obloha vyèistila a ïalekoh¾ad som mal doma tak už mi niè nebránilo k k pozorovaniu. Pozorova som zaèal približne okolo 22:45, ako prvý objekt bol Jupiter, ten svojou jasnosou -2,4 mag momentálne na oblohe nemá prekonate¾a. I keï je dos nízko nad obzorom vèerajší seeing dovo¾oval pozorova aj menšie detaily na povrchu planéty ako napríklad pásy mraèien ale aj ve¾kú èervenú škvrnu. Okrem toho boli samozrejme pozorované aj Galileiho mesiace. Mesiac Kalisto zašiel za Jupiter. Zákryt bol približne medzi 22:45 - 23:00. Okrem Jupitera som pozoroval aj mnoho letných DS objektov... Seeing bol taký perfektný že napr. u M13 som nemal problém rozlíši hviezdy aj bližšie k stredu hviezdokopy. Pri M13 som pozoroval aj slabuèkú galaxiu NGC 5207 o jasnosti 11,6 mag.


Kresby z pozorovania

kresbakresba

rokastro