astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONPozorovanie Jupitera, DSO + kresby


Dátum28.07.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170 + 32 a 10 mm okulár
Trvanie70 min
PodmienkyI-II
Družice4
Meteory6

MessierM13, M92, M8, M22, M25, M28, M15, M31, M32, M110, M57, M29, M17, M18, M16, M27, M71
NGCNGC 6027, h-x
OstatnéAlbiero


Tak dneska to opä stálo za to. Obloha bola ešte krajšia priezraènejšia než vèera, aj seeing bol ve¾mi dobrý. Opä ako prvé som pozoroval Jupiter, dneska som pozoroval prechod mesiaca Gamymedes popred disk Jupitera. Mesiaèik sa javil ako malá okrúhla škvrnka na disku planéty Jupiter. Vstup Gamymedesa pred Jupiter bol o 22:40. Potom nasledovali samozrejme DS objekty... zväèša rovnaké ako aj vèera ale dnes som sa trocha zameral aj na kreslenie týchto objektov. Dole je vidie moje 2 pokusy, hmlovina Omega (M17)a otvorená hviezdokopa M25. Scany sú upravené vo Photoshope aby som odstránil nežiadúce popísané pozadie. Medzi tým som sem tam zazrel aj meteory... zaèína nám obdobie Perzeíd ale žia¾ zatia¾ som ani jednu nevidel. Namiesto toho lietajú Kaprikornidy a Aquaridy. Dneska sa mi podarilo pozorova pekný meteor o jasnosti -3mag.


Kresby z pozorovania

kresbakresbakresba

rokastro