astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONNGC 7009 "Saturn", NGC 6503 a iné DSO


Dátum05.10.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170 + 32, 20, 10 mm okuláre
Trvanie1:15
PodmienkyI-II
Družice3
Meteory2

MessierM13, M92, M57, M45, M27, M71, M31, M32, M110, M103, M15, M30, M72, M73
NGCNGC 7009, NGC 457, NGC 6503, NGC 404, NGC 663, NGC 654, NGC 659
Ostatnéh,x


Po mesiaci sa mi koneène vyjasnilo a ja som mal èas pozorova. Síce bola dos ve¾ká zima ,obloha bola skutoène nádherna. Pás Mlieènej cesty nádherne žiaril, priezraènos bola perfektna. Ešte o siedmej veèer som pozoroval ISS ktorej fotky sú tu dole pod èlánkom. Pozorova som zaèal priblížne o 21:00. Zaèal som klasicky u M13 už poh¾ad na òu mi potvrdil moj predpoklad že podmienky su skutoène perfektne. Postupne som pozoroval M92, M57 a podobne... až som sa chví¾ku zdržal vo Vodnárovy kde som pozrel malú ale známu planetárnu hmlovinu "Staurn"(NGC7009) . Pri 117x zväèšení bolo vidie iba jasný krúžok.. Hmlovina sa nachádza v blízkosti dvoch hviezdokôp M72, M73. Potom som sa presunul do Draka kde som si všimol hmlistého obláèika, pri identifikácii som zistil že ide o galaxiu NGC 6503 typu Sb o jasnosti 9,6 mag. Okrem toho som pozoroval klasicke objekty v Androméde ako napr M31, NGC 404 a pod... Popri pozorovaní som spozoroval 2 meteory ktoré patrili od roja Aurigid.


Kresby z pozorovania

kresbakresbakresbakresbakresbakresbakresba

rokastro