astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONMerkúr , Venuša a kométa Lovejoy


Dátum13.01.2015
MiestoChynorany a koniec dediny
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170+32mm okulár, Canon EOS 550D
Trvanie0:35
PodmienkyI
Družice1
Meteory1

MessierM45
NGC
OstatnéMel 25, kométa C/2014 Q2 Lovejoy


I keï som kométu pozoroval aj vèera 12.1. tak to ale nebola žiadna sláva z dôvodu vysokej oblaènosti ale snímky kométy ktoré som narobil vèera sú dole pod týmto pozorovaním. No ale poïme k dnešnému pozorovaniu. Celý deò bolo krásne slneèno a jasné nebo vydržalo až do veèera a preto som neváhal a vybehol som opä za dedinu pozorova a nafoti planéty Merkúr a Venušu už po ich najväèšom priblížení ktoré sa konalo 11.1.2015. Tak èi tak aj 2 dni po tomto dátume bol docela blízko seba. Nachádzali sa od seba takmer 1°. No tento krát neboli takmer pod sebou ale ved¾a seba, Venuša na¾avo a Merkúr napravo. Krásne zdobili juhozápadný obzor. Nejaké fotografie spravené z tohto pozorovania som uverejnil samostatne v èlánku ktorý je zakaždým aktualizovaný o nové snímky. Po asi 20tich minútach som sa vybral domov kde som vytiahol dobsona nech sa vytemperuje pretože som chcel pozorova kométu C/2014 Q2 Lovejoy. Vybehol som von cca okolo deviatej hodiny, obloha bola èistá priezraèná a chví¾u som èakal kým sa mi zrak ako tak prispôsobí na tmu. Kométu som po chvíli dokázal pozorova aj vo¾ným okom síce len boèným videním ale bola tam! Namieril som teda dobsona naòu a pozrel sa do h¾adáèika 9x50, a už cezeò to bola paráda. Kométa je krásna a jasná. Na dobsona som nahodil 32mm 2 palcový okulár s ktorým dosahujem zorné pole 1,5° a poviem vám už pár rokov som takúto krásnu kométu nevidel. Kométa ktorej kóma dosahovala pol stupòa s chvostíkom ktorý smeroval smerom k Hyjádam o dåžke 1° a krásnou kondenzáciou, no proste úžas . Môj odhad jej kondenzácie je DC-6 a jasnos 4,2mag. Kométu sa mi podarilo nafoti aj tento veèer a tak isto pod týmto pozorovaním sú fotky. Okrem fotenia som sa venoval aj kresbe a taktiež mam kométu aj nakreslenú. Kresba zodpovedá tomu èo som ja videl cez 32mm okulár. Popri pozorovaní som zazrel jednu družicu o jasnosti cca 0 mag a slabší meteor smerujúci od Povozníka do Orióna.


Kresby z pozorovania

kresbakresbakresbakresbakresbakresbakresba

rokastro