astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONPozorovanie so Šutrom


Dátum24.10.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaOndrej Kamenský, Michal Lachký
TechnikaNewton 256/1170 Okuláre 32 a 20mm
Trvanie0:55
PodmienkyIII-IIII
Družice0
Meteory4

MessierM42, M45, M35, M36, M37, M38, M31,M32,M110, M103, M1,
NGCNGC 663, NGC 659, NGC 457, h,x
Ostatné


Bol celkom silný opar, chví¾ou s at o zlepšovalo potom zas zhoršovalo ale pozreli sme èo sa dalo. Plejady boli nádherne ale napr. M42 iba ako malí hmlistý obláèik okolo Trapézu. M1 bola vidie ve¾mi slabo. ledva periferným videním. Okrem DSO som videl aj meteor o jasnosti -1mag ktorý letel od Povozníka ku Kassijopeji. a nehal za sebou 2-3 sekundovú stopu.


Kresby z pozorovania

kresbakresbakresba

rokastro