astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONPozorovanie s Mateom


Dátum30.10.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMatej Špeko, Michal Lachký
TechnikaNewton 256/1170+32+20+10 mm okulár
Trvanie1:10
PodmienkyII
Družice0
Meteory7

MessierM1, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M37, M38, M42, M43, M45, M78, M81, M82, M103
NGCNGC457, NGC654, NGC2024, NGC1981
Ostatnéh,x


Celí deò bolo zamraèene a párkrat aj spàchlo, SHMU hlásilo vyjasnenie na veèer a tak sa aj stalo, veèer sa obloha úplne vyèistila tak som šiel s Maom pozorova na našu záhradu. Ako prvy zaèal pozorova Mao ja som si ešte akomodoval zrak. Ako prvý objekt sme pozreli M42,43 (Ve¾kú hmlovinu v Orione). V 20mm okulári bola ako z obrázku, mnoho detailov ktoré sa ani zapamäta nedajú (Nemal som pri sebe veci na zakreslovanie). Ïalej sme pozerali aj iné objekty v Orione ako napr M78 alebo aj NGC 2024 - Bolo vidie jej tvar, ale Alnitak dos ožaroval zorne pole. Potom sme pozreli ïalšie klasicke objekty ako otvorené hviezdokopy v Povozníkovy, v Cassijopeji, galaxie v Androméde, Trojuholníku a Ve¾kej Medvedici. Medzi tym všetkým sme videli 7 pekných meteorov.


Kresby z pozorovania

kresbakresba

rokastro