astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONKonjukcia Mesiaca s Jupiterom, Venuša a DSo


Dátum03.11.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170+32,20,10mm, trieder 8x21
Trvanie1:05 hod
PodmienkyII-III
Družice0
Meteory1

MessierM45, M13, M57, M27, M71, M15, M34, M31, M32, M33, M110, M92
NGCNGC 891, NGC 752,
OstatnéRiasy


Dneska som pred zotmenim vyšiel na pole za dedinu nafoti Mesiac s Jupiterom ktorý boli v konjukcii. Pár fotiek ktoré vyšli som dal aj na web, pozrie si ich môžte pod týmto èlánkom. Popritom som fotil aj Venušu. Hneï po tom jak som došiel domov sa vytiahol ïalekohlad aby sa vytemperoval. Dnešný veèer som sa nechystal pozorova èo najviac objektov ale niektore objekty zakresli. Vybral som si ve¾mi peknú otvorenú hviezdokopu M34 v Perzeusovi a planetárnu hmlovinu M57 v Lýre. Kresby si taktiež môžte pozrie pod týmto èlánkom. Okrem toho som videl krásny meteor pravdepodobne Tauridu o jasnosti 1 mag ktorej stopa po oblohe bola cez 30 stupòov. Letel od Býka do súhvezdia Herkules.


Kresby z pozorovania

kresbakresbakresbakresbakresbakresba

rokastro